"; $data=date ("d/m/Y"); echo "Girona, "; echo $data; ?>
 
   
   
 

El portal GIROMUS.CAT és un portal cultural i informatiu relacionat en donar àmplia informació referent a tots els museus i col·leccions privades visitables de les comarques gironines.

El portal està organitzat en tres blocs. El primer d'ells amb catorze apartats relacionats directament amb les entitats museístiques com poden ésser la localització de museus en funció de la seva localitat comarcal amb la informació suficient de localització, la classificació temàtica que els caracteritza, relació de tots els museus, activitats per a escoles o altres col·lectius, espai d’entrevistes dedicat a personatges o l'agenda d'activitats dels museu.

Pel que fa a les entrevistes fetes a personatges, es vol fer un reconeixement a aquelles persones que han dedicat la seva vida al col·leccionisme i que en molts de casos ha esdevingut la seva col·lecció en la creació d'un museu.

La resta d'apartats, també estan relacionats amb els museus, altres aspectes més concrets del mateix portal o informació que pot ésser interessant per a persones vinculades directe o indirectament als museus.

 
 
Giromus, museus de girona
 
     
 

El segon bloc, és un espai dedicat als museus amb dos apartats. El primer dedicat a aquelles empreses que ofereixen serveis a museus i un segon dedicat a les ofertes i demandes. Aquest apartat està dedicat a les ofertes o demandes que pot sol·licitar el museu i també, a particulars que desitgin oferir els seus serveis a museus. Aquest apartat també pot incloure ofertes i demandes de col·leccions.

El tercer bloc, és un apartat que no es relaciona amb l’objectiu bàsic del portal GIROMUS, que és el de informar sobre el museus i col·leccions de les comarques gironines.

Es un apartat dedicat a museus de Catalunya, España i Europa. Es un espai d'informació per totes aquelles persones entusiastes i visitadores de museus, i on s'ha mirat de prevaler més la curiositat i la originalitat del museu, per sobre de la coneixença o el rànquing de visites.

 
     
 
Museu Memorial de l'Exili Museu de la Postal Museu dels Sant d'Olot
Museu de la Postal
Cassà de la Selva
 
     
 

El portal està subvencionat per l'Associació Cultural i Divulgativa Gironina i per les aportacions per part dels museus associats, que desinteressadament col·laboren en el seu sosteniment per tal de que l’existència i el contingut dels museus, així com de les seves activitats periòdiques o específiques, arribin al màxim nombre de persones.

D’aquesta manera es pretén i essent aquest l’objectiu, de incrementar el nombre de visitants als museus gironines que són molts i variats, com ho són les diferents activitats que desenvolupen i porten a terme al llarg de l’any.

 
   
español   
Copyright © 2010 - acdg.cat - avis legal