"; $data=date ("d/m/Y"); echo "Girona, "; echo $data; ?>
 
   
     
 

L’Associació Cultural i Divulgativa Gironina (ACDG), és una entitat sense ànim de lucre, que té com a finalitat la divulgació d'aspectes culturals i informatius de les comarques de Girona.

 
  l'ACDG està autoritzada i registrada a:  
  Ens Administratiu: Generalitat de Catalunya
Consellaria: Departament de Justicia
Data registral: 21/10/2010
Número d'inscripció: 43.572
Data de resolució: 2/11/2010
Registre: Secció 1ª del registre dels SSTT de Girona
 
 

L'ACDG fou declarada entitat sense ànim de lucre i exempta del cobrament i liquidació del impost del valor afegit (IVA) segons resolució de l'Agència Tributària del Ministeri d'Hisenda i en base a les dades següents:

 
  Número de Identificació Fiscal: G-55085575
Codificació: C024BE8502269B11
Data de Registre: 22/10/2010
 
 
Última revisió web: abril 2013
 
español   
Copyright © 2010 - acdg.cat - avis legal